Εξειδικεύσεις

Το ιδιωτικό ιατρείο στις Σέρρες διαθέτει πλήρη νευροφυσιολογικό και υπερηχογραφικό εξοπλισμό με δυνατότητα διενέργειας:

 1. Νευροφυσιολογικού ελέγχου (ταχύτητες αγωγής νεύρων, ηλεκτρομυογράφημα, δοκιμασία DESMEDT, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα) με πιστοποίηση από τη Γερμανική Νευροφυσιολογική Εταιρεία (DGKN)
 2. Υπερηχογραφικής μελέτης των εγκεφαλικών αγγείων (triplex καρωτίδων, διακρανιακό υπερηχογράφημα, ανίχνευση μικροεμβολικών σημάτων) με πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή και Γερμανική Εταιρεία Υπερήχων (DEGUM, ESNCH)
 3. Νευρομυϊκού υπέρηχου (μελέτη περιφερικών νεύρων, βραχιονίου πλέγματος και μυών του σώματος) με πιστοποίηση από τη Γερμανική Εταιρεία Υπερήχων (DEGUM)
 4. Στοχευμένης έγχυσης αλλαντικής τοξίνης (Botox) κάτω από υπερηχογραφικό έλεγχο για τη θεραπεία της σπαστικότητας και των δυστονιών με πιστοποίηση από τη Γερμανική Νευρολογική Εταιρεία

Mέσω της 5ετούς κλινικής και ερευνητικής δραστηριότητας στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία St. Josef του Bochum (Διευθυντής Prof. Dr. med. Ralf Gold) και LVR του Εssen (Prof. Dr. med. Jens Wiltfang) της Γερμανίας προέκυψαν οι εξειδικεύσεις του ιατρείου μας:

 1. Σε συνεργασία με την Κλινική του Αγίου Λουκά στη Θεσσαλονίκη καλύπτεται όλη η διαγνωστική και θεραπευτική των ανοσολογικών νοσημάτων του νευρικού συστήματος με έμφαση:
  • στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας
  • στη Σαρκοείδωση
  • στις Αγγειίτιδες
  • στις αυτοάνοσες πολυνευροπάθειες, όπως οι CIDP, GBS, MMN, MADSAM
 2. Διαγνωστική και θεραπευτική των εγκεφαλικών επεισοδίων
 3. Διαγνωστική και θεραπευτική της νόσου του Parkinson
 4. Διαγνωστική και θεραπευτική της άνοιας
 5. Διαγνωστική και θεραπευτική της επιληψίας