Προκλητά δυναμικά

Tι είναι τα προκλητά δυναμικά ;

Τα προκλητά δυναμικά αποτελούν νευροφυσιολογικές εξετάσεις που καταγράφουν την αντίδραση του εγκεφάλου σε εξωτερικά ερεθίσματα (π.χ. οπτικά, αισθητικά, ακουστικά)

Ποια είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προκλητά δυναμικά ;

Τα κλινικώς πιο σημαντικά προκλητά δυναμικά είναι τα:

  • Οπτικά Προκλητά Δυναμικά (VERs – Visual Evoked Pesponses), τα οποία ανιχνεύουν την αντίδραση της οπτικής οδού, ύστερα από οπτικό ερεθισμό του αμφιβληστροειδούς με τη χρήση ασπρόμαυρων τετραγωνιδίων δίκην σκακιέρας.
  • Στελεχιαία Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά (BSAERs – Brain Stem Acoustic Evoked Pesponses), τα οποία ανιχνεύουν την αντίδραση της ακουστικής οδού μετά από επαναλαμβανόμενο ηχητικό ερέθισμα.
  • Τα Σωματοαισθητικά Προκλητά Δυναμικά (SSERs – Somatosensory Evoked Potentials), τα οποία ανιχνεύουν την αντίδραση της αισθητικής οδού ύστερα από ερεθισμό περιφερικών αισθητικών νεύρων.
  • Τα κινητικά προκλητά δυναμικά (MEP – Motor evoked Potentials), τα οποία ανιχνεύουν την αντίδραση της κινητικής οδού ύστερα από διακρανιακό ερεθισμό του εγκεφάλου με ειδικό μαγνήτη.

 Πότε χρησιμοποιoύνται τα προκλητά δυναμικά ;

Τα προκλητά δυναμικά χρησιμοποιούνται για την εργαστηριακή επιβεβαιωση μίας κλινικά διαγνωσθείσας βλάβης, όπως επίσης και για την ανίχνευση υποκλινικών (“βουβών”) βλαβών της οπτικής, ακουστικής, αισθητικής ή κινητικής οδού στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στη σημερινή εποχή, βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στη διαγνωστική των απομυελινωτικών βλαβών του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως της Σκλήρυνση κατά Πλάκας.

Πόσο διαρκεί η εξέταση και τι χρειάζεται να κάνει ο ασθενής;

Η εξέταση διαρκεί συνήθως μερικά λεπτά. Απαραίτητη είναι η συνεργασία του ασθενούς κατά τη διάρκεια του οπτικού, ακουστικού, μαγνητικού ή αισθητικού ερεθισμού. Φρόνιμη είναι η καθαριότητα του τριχωτού της κεφαλής (χωρίς λάκ ή ζελέ στα μαλλιά) για να επιτευχθεί όσο γίνεται καλή επαφή των ηλεκτροδίων με το δέρμα της κεφαλής.

Σχολιάστε