Υπέρηχος περιφερικών νεύρων και μυών

Τι είναι τα περιφερικά νεύρα και οι μύες;Picture 7

 Τα περιφερικά νεύρα αποτελούν εκείνο το τμήμα του νευρικού συστήματος που ασχολείται με τη μεταφορά των εντολών του εγκεφάλου ή νωτιαίου μυελού στα άκρα ή τα όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Ομοίως, το αισθητικό τμήμα των νεύρων συμβάλλει στην πρόσληψη εξωτερικών ερεθισμάτων από το περιβάλλον και στη μεταφορά του αντίστοιχου σήματος προς επεξεργασία στον εγκέφαλο.

Ο μυς αποτελεί με τη σειρά του τη θεμελιώδη κινητική μονάδα του ανθρωπίνου σώματος, αποτελούμενος από πλειάδα κυττάρων που συνθέτουν πολλαπλές μυϊκές ίνες. Η σύσπαση και κατά συνέπεια κίνηση ενός μυός, αποτελεί το φυσιολογικό επακόλουθο της διέγερσης του μέσω των νευρικών απολήξεων.

Picture 6

Υπέρηχος του ωλενίου νεύρου του άνω άκρου με εμφάνιση παθολογικού οιδήματος

Ο υπέρηχος των περιφερικών νεύρων και των μυών αποτελεί μία εξειδικευμένη εξέταση, που πραγματοποείται με τη χρήση ειδικών πομπών υπερηχητικών κυμάτων (συχνότητας > 12 Mhz) και καθιστά δυνατή τη λεπτομερή απεικόνιση της δομής των αντίστοιχων νεύρων ή μυών.

Τι πληροφορίες αντλεί ο νευρολόγος από τον υπέρηχο των περιφερικών νεύρων και των μυών ;

Ο υπέρηχος των περιφερικών νεύρων και των μυών προσφέρει στον νευρολόγο χρήσιμες πληροφορίες γύρω από

1) τη μορφολογία των περιφερικών νεύρων με αποκάλυψη εστιακών αλλοιώσεων (όπως στενώσεις, οιδήματα ή υπερτροφίες)

2) την αιτία πίεσης ενός νεύρου (π.χ. αιμάτωμα, γάγγλιο κ.α.)

3) τη μορφολογία ενός μυός, με αποκάλυψη εστιακών φλεγμονωδών ή ατροφικών αλλοιώσεων.

Τι προετοιμασία χρειάζεται για την πραγματοποίηση της εξέτασης ;

Για τον υπέρηχο των περιφερικών νεύρων και των μυών δεν χρειάζεται καμία απολύτως προετοιμασία για την πραγματοποίηση της εξέτασης. Η εξεταση πραγματοποιείται σε ύπτια θέση κατάκλισης σε πλήρη ηρεμία.

Πότε χρειάζεται να πραγματοποιηθεί υπέρηχος των περιφερικών νεύρων και των μυών ;

 Oι σημαντικότερες ενδείξεις πραγματοποίησης του υπερήχου αυτού είναι

1) Σε συμτπώματα πίεσης ενός νεύρου (πιεστική νευροπάθεια), με στόχο την αποκάλυψη της αιτίας αυτής (π.χ. εύρεση της αιτίας του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα).

2) Σε συμπτώματα μυϊκής πάθησης, για την αποκάλυψη φλεγμονωδών ή ατροφικών αλλοιώσεων

3) Σε συμπτώματα πολυνευροπάθειας για την αποκάλυψη της κατανομής και βαρύτητας των δομικών βλαβών του νευρικού ή μυϊκού συστήματος.

No comments yet.

Σχολιάστε

Crafted with meraki by CrowdedTent