Υπέρηχος περιφερικών νεύρων και μυών

Τι είναι τα περιφερικά νεύρα και οι μύες;

 Τα περιφερικά νεύρα αποτελούν εκείνο το τμήμα του νευρικού συστήματος που ασχολείται με τη μεταφορά των εντολών του εγκεφάλου ή νωτιαίου μυελού στα άκρα ή τα όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Ομοίως, το αισθητικό τμήμα των νεύρων συμβάλλει στην πρόσληψη εξωτερικών ερεθισμάτων από το περιβάλλον και στη μεταφορά του αντίστοιχου σήματος προς επεξεργασία στον εγκέφαλο.

Ο μυς αποτελεί με τη σειρά του τη θεμελιώδη κινητική μονάδα του ανθρωπίνου σώματος, αποτελούμενος από πλειάδα κυττάρων που συνθέτουν πολλαπλές μυϊκές ίνες. Η σύσπαση και κατά συνέπεια κίνηση ενός μυός, αποτελεί το φυσιολογικό επακόλουθο της διέγερσης του μέσω των νευρικών απολήξεων.

Picture 6

Υπέρηχος του ωλενίου νεύρου του άνω άκρου με εμφάνιση παθολογικού οιδήματος

Ο υπέρηχος των περιφερικών νεύρων και των μυών αποτελεί μία εξειδικευμένη εξέταση, που πραγματοποείται με τη χρήση ειδικών πομπών υπερηχητικών κυμάτων (συχνότητας > 12 Mhz) και καθιστά δυνατή τη λεπτομερή απεικόνιση της δομής των αντίστοιχων νεύρων ή μυών.

Τι πληροφορίες αντλεί ο νευρολόγος από τον υπέρηχο των περιφερικών νεύρων και των μυών ;

Ο υπέρηχος των περιφερικών νεύρων και των μυών προσφέρει στον νευρολόγο χρήσιμες πληροφορίες γύρω από

  • τη μορφολογία των περιφερικών νεύρων με αποκάλυψη εστιακών αλλοιώσεων (όπως στενώσεις, οιδήματα ή υπερτροφίες)
  • την αιτία πίεσης ενός νεύρου (π.χ. αιμάτωμα, γάγγλιο κ.α.)
  • τη μορφολογία ενός μυός, με αποκάλυψη εστιακών φλεγμονωδών ή ατροφικών αλλοιώσεων.

Τι προετοιμασία χρειάζεται για την πραγματοποίηση της εξέτασης ;

Για τον υπέρηχο των περιφερικών νεύρων και των μυών δεν χρειάζεται καμία απολύτως προετοιμασία για την πραγματοποίηση της εξέτασης. Η εξεταση πραγματοποιείται σε ύπτια θέση κατάκλισης σε πλήρη ηρεμία.

Πότε χρειάζεται να πραγματοποιηθεί υπέρηχος των περιφερικών νεύρων και των μυών ;

 Oι σημαντικότερες ενδείξεις πραγματοποίησης του υπερήχου αυτού είναι

  • Σε συμτπώματα πίεσης ενός νεύρου (πιεστική νευροπάθεια), με στόχο την αποκάλυψη της αιτίας αυτής (π.χ. εύρεση της αιτίας του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα).
  • Σε συμπτώματα μυϊκής πάθησης, για την αποκάλυψη φλεγμονωδών ή ατροφικών αλλοιώσεων
  • Σε συμπτώματα πολυνευροπάθειας για την αποκάλυψη της κατανομής και βαρύτητας των δομικών βλαβών του νευρικού ή μυϊκού συστήματος.

Σχολιάστε