Το Fampyra ως νέα λύση για τη θεραπεία των κινητικών διαταραχών στη ΣΚΠ

Τι είναι το Fampyra και ποιος ο μηχανισμός δράσης τoυ;

Το Fampyra (fampiridine) είναι ένα νέο φάρμακο που έλαβε έγκριση από τον αμερικανικό και ευρωπαϊκό οργανισμό φαρμάκων για τη συμπτωματική θεραπεία των διαταραχών βάδισης στη ΣΚΠ.  Η fampiridine αποτελεί χημικό έκδοχο της 4-αμινοπυριδίνης και δρα στους διαύλους Kαλίου (Κ+) στην επιφάνεια των νευρικών ινών. Μέσω της δράσης της βελτιώνεται ουσιαστικά η δίοδος των νευρικών σημάτων στις κατά τα άλλα απομυελινωμένες από τη ΣΚΠ νευρικές ίνες. Η παραπάνω δράση έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των κινητικών προβλημάτων του ασθενούς. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί, ότι το φάρμακο δεν  παρουσιάζει προστατευτική δράση απέναντι στις υποτροπές της νόσου. 

Πόσο αποτελεσματικό είναι το Fampyra ως φάρμακο;

Σε δύο κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ του Fampyra, διαπιστώθηκε ότι η ομάδα ασθενών που έλαβε το φάρμακο εμφάνισε στατιστικώς σημαντική βελτίωση στη ταχύτητα βάδισης, σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν το εικονικό φάρμακο (placebo). Στην πρώτη δοκιμή που έγινε με τη συμμετοχή 301 ατόμων με ΣΚΠ (υποτροπιάζουσας, πρωτοπαθώς προϊούσας ή δευτεροπαθώς προϊούσας μορφής) η ταχύτητα βάδισης αυξήθηκε κατά 25% σε σύγκριση με την ομάδα ασθενών που έλαβε το εικονικό φάρμακο. Η δεύτερη μελέτη φάσης ΙΙΙ, με τη συμμετοχή 240 ατόμων με ΣΚΠ, επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα της πρώτης. Μεταξύ των ατόμων που έλαβαν το Ampyra παρατηρήθηκε εκτός από τη βελτίωση στη ταχύτητα βάδισης και βελτίωση της μυϊκής δύναμης των κάτω άκρων.

Ποιες είναι οι παρενέργειες του Fampyra;

Οι πιο συχνές παρενέργειες που παρατηρήθηκαν στις παραπάνω μελέτες ήταν η υπνηλία, η κεφαλαλγία και η ναυτία. Σε 2 ασθενείς εμφανίστηκαν αγχώδης διαταραχή και επιληπτικές κρίσεις.

Ποια είναι η δοσολογία του Fampyra;

Η συνιστώμενη δοσολογία για το Fampyra είναι δύο φορές την ημέρα από ένα δισκίο των 10mg, με διαφορά 12 ωρών. Φρόνιμο είναι να μη γίνεται αλλαγή της δόσης ή λήψη περισσότερων από 2 δισκίων μέσα σε περίοδο 24 ωρών, διότι αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης παρενεργειών. Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της φαρμακευτικής εταιρείας θα πρέπει να αποφεύγεται ο θρυμματισμός, η μάσηση ή η διάλυση του δισκίου πριν την κατάποση, ειδάλλως υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης της δράσης του φαρμάκου και εμφάνισης παρενεργειών.

Ποιοι ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν από τη λήψη του Fampyra;

Δεν υπάρχει τρόπος να προβλέψει κανείς ποια ομάδα ασθενών με ΣΚΠ θα μπορούσε να ωφεληθεί περισσότερο από τη λήψη του  Fampyra. Το ποσοστό βελτίωσης των ασθενών κυμαινόταν στις μελέτες από 35% έως 43% ανεξάρτητα από τη μορφή της νόσου.

Μπορούν όλοι οι ασθενείς με ΣΚΠ να λάβουν το  Fampyra;

Το  Fampyra έχει εγκριθεί για ασθενείς με διαταραχές της βάδισης στα πλαίσια γνωστής ΣΚΠ οποιασδήποτε μορφής (υποτροπιάζουσας, πρωτοπαθώς προϊούσας, δευτεροπαθώς προϊούσας) . Ωστόσο η φαρμακευτική εταιρεία συστήνει ότι το φάρμακο δεν πρέπει να λαμβάνεται από ασθενείς με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων, είτε από εκείνους με μέτρια έως σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία.

Μπορεί ένας ασθενής να λάβει το Fampyra μαζί με άλλα φάρμακα;

 Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της φαρμακευτικής εταιρείας δεν υπάρχει κίνδυνος αλληλεπίδρασης του Ampyra με άλλα φάρμακα, και δη τα ανοσοτροποποιητικά της νόσου (ιντερφερόνες, copaxone).

 Πόσο καιρό πρέπει ο ασθενής να λαμβάνει το Fampyra ;

Οι κλινικές δοκιμές του φαρμάκου ήταν έως τώρα μικρής χρονικής διάρκειας. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια μακροπρόθεσμης χρήσης του φαρμάκου. Η διάρκεια θεραπείας θα πρέπει να καθορίζεται εξατομικευμένα, σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό, ζυγίζοντας όπως πάντα το όφελος και τις πιθανές παρενέργειες.

3 σκέψεις σχετικά με “Το Fampyra ως νέα λύση για τη θεραπεία των κινητικών διαταραχών στη ΣΚΠ

Σχολιάστε