Τεριφλουνομίδη (Aubagio)

Τι είναι η τεριφλουνομίδη και πως δρα;

Η τεριφλουνομίδη ήρθε το 2014 να προστεθεί στις θεραπευτικές επιλογές από το στόμα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας υποτροπιάζουσας – διαλείπουσας μορφής. Από φαρμακευτικής άποψης ανήκει στην κατηγορία των ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων και λαμβάνεται στη δοσολογία του ενός χαπιου 14mg / ημέρα.

Η εν λόγω φαρμακευτική ουσία αποτελεί ένα ενεργό μεταβολίτη της ουσίας λεφλουνομίδη. Από ανοσολογικής άποψης έρχεται να μπλοκάρει την λειτουργία του ενζύμου dihydroorotate dehydrogenase, αναστέλλοντας την ανάπτυξη των Τ-λεμφοκυττάρων που κατέχουν βασικό ρόλο στην καταστροφή της μυελίνης.

Για ποιους ασθενείς είναι κατάλληλη η θεραπεία με τεριφλουνομίδη;

Η τεριφλουνομίδη αποτελεί ακόμη μία θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς με ΣΚΠ υποτροπιάζουσας – διαλείπουσας μορφής. Σε σχετική μελέτη 5.000 ασθενών σε 35 χώρες διαπιστώθηκε ότι μείωσε κατά 31% τη συχνότητα των κλινικών υποτροπών, ενώ παράλληλα μείωσε κατά 30% το κίνδυνο εξέλιξης της κλινικής αναπηρίας σε βάθος χρόνου. Παράλληλα παρατηρήθηκε μείωση κατά 80% του αριθμού των νέων απομυελινωτικών βλαβών στη μαγνητική τομογραφία.

Κατά την εμπειρία του συγγραφέος η θεραπεία αυτή έρχεται να προστεθεί δίπλα στις ιντερφερόνες και το copaxone ως επιλογή 1ης γραμμής στη ΣΚΠ υποτροπιάζουσας – διαλείπουσας μορφής.

Ποιες είναι οι αντενδείξεις για τη χρήση του φαρμάκου ;

H θεραπεία με τεριφλουνομίδη δεν επιτρέπεται να λαμβάνεται από ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στο φάρμακο, σοβαρή διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας, έγκυες γυναίκες ή γυναίκες που θηλάζουν, άτομα με γνωστό σύνδρομο ανοσοκαταστολής (π.χ. ΑΙDS), ασθενείς με γνωστή πάθηση του μυελού των οστών (π.χ. πολλαπλούν μυέλωμα ή μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο) ή άτομα με βαριά νεφρική ανεπάρκεια.

Ποιες οι πιο συχνές παρενέργειες από τη χρήση της τεριφλουνομίδης ;

Οι πιο συχνές παρανέργειες από τη χρήση του φαρμάκου είναι η αύξηση των ηπατικών ενζύμων, της αρτηριακής πίεσης, αλλά και η ευαισθησία σε λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού ή του ουροποιητικού. Σε σπανιότερες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν νευροπαθητικοί πόνοι ή περιφερικές νευροπάθειες, ναυτία αλλά και ενοχλήματα από το γαστρεντερικό.

Τι πρέπει να προσέχει κανείς κατά τη χρήση της τεριφλουνομίδης;

Τόσο πριν από την έναρξη, όσο και κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τεριφλουνομίδη πρέπει ο ασθενής να υποβάλλεται σε γενική εξέταση αίματος, μέτρηση ηπατικών ενζύμων, αλλά και της αρτηριακής πίεσης.

Σχολιάστε