Τriplex υπερηχογράφημα εγκεφαλικών αγγείων

Εικόνα 1: Απεικόνιση του εξωκράνιου και ενδοκράνιου τμήματος της έσω καρωτίδας αρτηρίας Τι είναι τα εγκεφαλικά αγγεία; Αγγείο είναι μία σωληνοειδής ανατομική δομή που μεταφέρει αίμα (οπότε και καλείται αιματικό αγγείο) ή λέμφο (οπότε και καλείται λεμφικό αγγείο) κατά μήκος του ανθρωπίνου σώματος. Τα αιματικά αγγεία χωρίζονται σε αρτηρίες, που ασχολούνται με τη μεταφορά του…

Υπέρηχος περιφερικών νεύρων και μυών

Τι είναι τα περιφερικά νεύρα και οι μύες;  Τα περιφερικά νεύρα αποτελούν εκείνο το τμήμα του νευρικού συστήματος που ασχολείται με τη μεταφορά των εντολών του εγκεφάλου ή νωτιαίου μυελού στα άκρα ή τα όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Ομοίως, το αισθητικό τμήμα των νεύρων συμβάλλει στην πρόσληψη εξωτερικών ερεθισμάτων από το περιβάλλον και στη μεταφορά…

Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα

Τι είναι το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα  Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) είναι μία διαγνωστική εξέταση που καταγράφει την εγκεφαλική δραστηριότητα. Για την πραγματοποίηση της χρησιμοποιούνται αισθητήρες που τοποθετούνται με τη χρήση μίας ειδικής κάσκας στο κεφάλι και συνδέονται μέσω συρμάτων με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ). Το αποτέλεσμα είναι ο Η/Υ να καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου υπό τη…

Νευροφυσιολογικός έλεγχος

Τι είναι ο νευροφυσιολογικός έλεγχος ;  Ο νευροφυσιολογικός έλεγχος αποτελεί εκείνη την ομάδα των διαγνωστικών εξετάσεων που ασχολούνται με τη μελέτη των περιφερικών νεύρων και μυών του σώματος (άνω και κάτω άκρα) και διακρίνεται στο ηλεκτρονευρογράφημα και στο ηλεκτρομυογράφημα Τι είναι το ηλεκτρονευρογράφημα ;  Το ηλεκτρονευρογράφημα αποτελεί τη μεθοδο εκλογής για τη μελέτη των παθήσεων…

Προκλητά δυναμικά

Tι είναι τα προκλητά δυναμικά ; Τα προκλητά δυναμικά αποτελούν νευροφυσιολογικές εξετάσεις που καταγράφουν την αντίδραση του εγκεφάλου σε εξωτερικά ερεθίσματα (π.χ. οπτικά, αισθητικά, ακουστικά) Ποια είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προκλητά δυναμικά ; Τα κλινικώς πιο σημαντικά προκλητά δυναμικά είναι τα: Οπτικά Προκλητά Δυναμικά (VERs – Visual Evoked Pesponses), τα οποία ανιχνεύουν την αντίδραση…