Οι χειρουργικές επεμβάσεις και η αναισθησία στη ΣΚΠ

Αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία γύρω από το ρόλο της αναισθησίας και των χειρουργικών επεμβάσεων στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ). Η διεθνής επιστημονική εταιρεία ΣΚΠ τονίζει ότι ενώ το περιεγχειρητικό στρες δεν επιδρά αρνητικά στην επιδείνωση της νόσου, αντίθετα οι περιεγχειρητικές λοιμώξεις (π.χ. λοίμωξη του χειρουργικού πεδίου, ουρολοιμώξεις ή πνευμονία) μπορούν να οδηγήσουν σε…

Daclizumab – το νεό αντίσωμα στη ΣΚΠ

Το daclizumab αποτελεί ένα νέο μονοκλωνικό αντίσωμα που έρχεται να προστεθεί δίπλα στα ήδη υπάρχοντα Νatalizumab (Τysabri) και Rituximab στη θεραπευτική φαρέτρα της ΣΚΠ. Τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι ειδικά αντισώματα που παρασκευάζονται στο εργαστήριο και αποσκοπούν στη σύνδεση ή την καταστροφή ενός προκαθορισμένου στόχου μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Τι είναι το daclizumab και πως δρα; To daclizumab είναι…